Spolehlivá investiční společnost

Investiční společnost je součástí skupiny NWD, která roste spolu se svými klienty již od roku 2004.

Jsme subjektem licencovaným ČNB s oprávněním zakládat, administrovat a obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů.

Náš tým tvoří odborníci s desítkami let zkušeností v mezinárodních společnostech a vášní pro finanční trhy, správu aktiv a investování.

Odpovědný přístup, transparentnost a provázání na výkon přináší skutečnou přidanou hodnotu a sdílený prospěch. Nabízíme to, v co sami věříme.

Pozadí sekce kdo jsme

Naše odborné služby

Obhospodařování fondů

Obhospodařování investičních fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Obhospodařování fondů

Povinná pole jsou označená hvezdičkou. Odesláním souhlasíte ze zpracováním osobních údajů.

Administrace fondů

Provádění administrace investičních fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Administrace fondů

Povinná pole jsou označená hvezdičkou. Odesláním souhlasíte ze zpracováním osobních údajů.

Zakládání fondů

Zakládání fondů kvalifikovaných investorů a související poradenství včetně podpory při získávání kapitálu.

Zakládání fondů

Povinná pole jsou označená hvezdičkou. Odesláním souhlasíte ze zpracováním osobních údajů.

O fondu Global Multi-Asset

NWD Fondy

Ikona terče
Cílem fondu je stabilní a atraktivní zhodnocení kapitálu ve střednědobém horizontu s odolností vůči kolísání na finančních trzích.
Ikona globusu
Fond vyhledává investiční příležitosti z celého světa.
Ikona kruhů v sobě
Portfolio je rozloženo mezi 4 pilíře - tradiční aktiva (akcie, dluhopisy) a reálná aktiva (nemovitosti, alternativní investice vč. zlata).
Ikona domu
Diverzifikace aktiv je nejúčinnějším nástrojem pro minimalizaci rizika při správě majetku soukromých i institucionálních investorů.
  Graf fondu NWD Global Multi-Asset
Factsheet fondu
Ikona terče
Cílem fondu je stabilní a atraktivní zhodnocení kapitálu ve střednědobém horizontu s vysokou odolností vůči kolísání na finančních trzích.
Ikona globusu
Fond vyhledává nemovitostní investice z celého světa s významným zastoupením regionu střední a západní Evropy.
Ikona kruhů v sobě
Portfolio je rozloženo mezi 6 různorodých typů nemovitostí napříč realitním spektrem.
Ikona checklistu
Při výběru investic je zkoumána řada kritérií s důrazem na strategickou polohu a pravidelný dlouhodobý výnos z nájmů zejména institucionálních subjektů.
Ikona hradu
Nemovitosti po staletí slouží jako spolehlivý uchovatel majetku.
  Graf fondu NWD Real Estate
Factsheet fondu
Ikona terče
Cílem fondu je vysoké zhodnocení kapitálu v dlouhodobém horizontu s důrazem na překonávání výnosů světových akciových indexů při srovnatelném riziku.
Ikona globusu
Fond vyhledává akciové investice z celého světa zejména na vyspělých trzích USA, Evropy a Asie.
Ikona kruhů v sobě
Portfolio je rozloženo napříč ekonomickými sektory (cyklické, sensitivní, defensivní) a investičními styly (růstové, hodnotové) do velkých, středních i malých firem.
Ikona grafíku
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem s vysokou likviditou.
  Graf fondu NWD Equity
Factsheet fondu
Ikona terče
Cílem podfondu je replikování ceny fyzického zlata. Podfond může investovat i do investičních zlatých mincí za účelem vytvoření nadvýnosu.
Ikona kruhů v sobě
Portfolio je složeno z investičního zlata, cenných papírů krytých zlatem a případně z investičních zlatých mincí.
Ikona globusu
Transakce i úschova jsou realizovány ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi s vysokým ratingem. Důraz je kladen na bezpečnost a regionální diverzifikaci.
Ikona grafíku
Zlato a vzácné mince slouží jako protiváha pohybů na finančních trzích a po staletí představují spolehlivý uchovatel majetku.
  Graf fondu NWD Equity
Factsheet fondu
Fond je uzavřen pro nové investory

Management společnosti

Oddělení obhospodařování

 Ing. Štěpán Tvrdý, MBA
Ing. Štěpán Tvrdý, MBA předseda správní rady,
sekce obhospodařování
27 let v oboru
 Ing. Štěpán Tvrdý, MBA
Ing. Štěpán Tvrdý, MBA předseda správní rady,
sekce obhospodařování
27 let v oboru
 • Skupina NWD - strategie, tvorba FKI, vztahy s klienty, investiční rozhodování, zakladatel fondu NWD Global Multi-Asset
 • Citibank - wealth management, správa privátních aktiv, vývoj investičních produktů
 • Konsolidační banka - obchodování na mezibankovním trhu měny, depozita, řízení likvidity
 • Česká spořitelna - obchodování na finančních trzích, správa dluhopisového portfolia
 • Agrobanka - obchodování na Burze cenných papírů Praha
 • Fakulta ekonomických studií VŠFS
 • MBA program se specializací na finanční management
 • Makléřská licence MF vč. derivátů
 • Porotce Finanční akademie Zlatá koruna
 Ing. Radko Matyáš, CFA
Ing. Radko Matyáš, CFA člen správní rady,
sekce obhospodařování
13 let v oboru
 Ing. Radko Matyáš, CFA
Ing. Radko Matyáš, CFA člen správní rady,
sekce obhospodařování
13 let v oboru
 • Skupina NWD - tvorba investiční strategie, analýza investičních fondů, modelování portfolií, vývoj interních systémů
 • Komerční Banka - specialista investičního bankovnictví, globální strategie a rozvoje
 • Pravda Capital - správa portfolia investičního fondu, analýza finančních trhů a nástrojů
 • Clearstream - operations, akcionářská agenda
 • Brokerjet České spořitelny - klientský servis
 • Fakulta financí a účetnictví VŠE
 • Člen CFA society
 • Porotce Finanční akademie Zlatá koruna

Oddělení administrace

 Ing. Tomáš Říha
Ing. Tomáš Říha člen správní rady,
sekce administrace
17 let v oboru
 Ing. Tomáš Říha
Ing. Tomáš Říha člen správní rady,
sekce administrace
17 let v oboru
 • Skupina NWD - administrace portfolií a zajištění vypořádání, péče o klienty, realizace investiční strategie
 • Komerční banka - poradenství v oblasti investičních nástrojů, distribuce investičních produktů banky, vedení a tréninky investičních specialistů
 • HypoVereinsbank - klientská a provozní agenda, akviziční činnost, hotovostní a směnárenské operace
 • Fakulta ekonomických studií VŠFS
 Kateřina Martínková
Kateřina Martínková sekce
administrace
14 let v oboru
 Kateřina Martínková
Kateřina Martínková sekce
administrace
14 let v oboru
 • Skupina NWD – finanční ředitel, vypořádání a podpora pro oddělení administrace
 • Účastník MBA programu zaměřeného na finanční management a účetnictví

Oddělení řízení rizik

 Ing. Otto Huřťák, CSc.
Ing. Otto Huřťák, CSc. sekce řízení
rizika
28 let v oboru
 Ing. Otto Huřťák, CSc.
Ing. Otto Huřťák, CSc. sekce řízení
rizika
28 let v oboru
 • Skupina NWD – řízení rizik ve fondu NWD Global Multi-Asset
 • Česká spořitelna - řízení kreditního rizika
 • Commerzbank Capital Markets - řízení tržního rizika
 • Expandia Finance - analýza finančních trhů, matematické modelování
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha
 • Postgraduální studium ÚFP ČSAV Praha
 • Makléřská licence MF vč. derivátů
 Mgr. Jana Kyseľová, LL.M.
Mgr. Jana Kyseľová, LL.M. sekce řízení
rizika
14 let v oboru
 Mgr. Jana Kyseľová, LL.M.
Mgr. Jana Kyseľová, LL.M. sekce řízení
rizika
14 let v oboru
 • Skupina NWD – právní agenda, compliance, vnitřní předpisy a směrnice, AML, řízení rizik a limitů
 • B. Braun – právní agenda korporace, právní zajištění akvizic, správa pohledávek, zastupování v řízeních
 • KŠD Šťovíček – obchodní a občanská agenda, právní audity
 • Kříž a Bělina – advokátní koncipient, generální praxe
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • LLM program zaměřený na obchodní právo
 • Česká advokátní komora č. ČAK 13555

Kontakty

NWD investiční společnost
Na Příkopě 857/18
110 00 Praha, Česká republika
IČO: 07366809

Zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze,
oddíl B, vložka 23741

Nastavení cookies

Obrázek mostu mezi domy v ulici Nekázanka

Napište nám

Povinná pole jsou označená hvezdičkou. Odesláním souhlasíte ze zpracováním osobních údajů.